Extrusió


L'extrusió és un procés utilitzat per crear objectes amb secció transversal definida i fixa.

El material s'empeny o s'extreu a través d'un encuny d'una secció transversal desitjada.

Els dos avantatges principals d'aquest procés per sobre de processos manufacturats són l'habilitat per crear seccions transversals molt complexes amb materials que són trencadissos, perquè el material solament troba forces de compressió i de cisallament.

També les peces finals es formen amb una terminació superficial excel•lent

L'extrusió pot ser contínua (produint teòricament de forma indefinida materials llargs) o semicontínua (produint moltes parts). El procés d'extrusió pot fer-se amb el material calent o fred.

L'experiència dels nostres tècnics ens permet, sota plànol, desenvolupar la fabricació de punxons de qualsevol diàmetre, longitud i tolerància.

Servei urgent 24-48 horas

solucionem qualsevol urgència que pugui aparèixer.