Estampació en fred


L'estampació en fred és un procés de deformació metàl•lica en el qual filferro tallat a una longitud determinada és deformat a temperatura ambienti mitjançant la seva inserció en matrius d'acer o metall dur disposades en 2 o més estacions.

Aquest procés es porta acabo aplicant pressions molt elevades que deformen el material però sense arribar al seu punt de trencament. Es poden aconseguir peces d'alta complexitat sense amb prou feines pèrdua de material i a una gran velocitat, produint sèries llargues de peces idèntiques a baix cost.

Una vegada en les estacions, cobreixen un rang d'operacions que abasta la totalitat del procés de conformació en fred. Tallar, calibrar, extrusionar, recalcar fins i tot expulsar la peça, hi ha un tipus de punxó per a cada operació, amb una geometria, material i recobriment específic millor adaptat al que es vol aconseguir.

Posteriorment es poden millorar les qualitats de l'eina mitjançant un recobriment. Cada recobriment aportarà unes qualitats específiques afegides a l'eina.

L'experiència dels nostres tècnics ens permet, sota plànol, desenvolupar la fabricació de punxons de qualsevol diàmetre, longitud i tolerància.

Servei urgent 24-48 hores

Solucionem qualsevol urgència que pugui aparèixer.